Thiết lập kích thước trong Autocad

Thiết lập kích thước trong Autocad

Chúng ta gõ lệnh D > enter hoặc space để setup kích thước cho Autocad

Bảng 1

Sau khi thiết bấm D và enter sẽ xuất hiện bảng sau. 

1. New để tạo ra một lớp kích thước mới

2. Modify để chỉnh sửa thông số kích thước

Thông số Lines: Lines để hiệu chỉnh đường gióng kích thước

Thông số Symbols: để hiệu chỉnh thuộc tính mũi tên

Thông số Text: để hiệu chỉnh thuộc tính chữ số kích thước

Thông số Fit: Canh chỉnh chữ số kích thước cho phù hợp

Thông số Primary Units: điều chỉnh đơn vị kích thước cho phù hợp với tỷ lệ bản vẽ

 

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím spaceTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *