Hoàn lại tiền
Khi khách hàng nhận hàng nhưng không đúng mẫu đã đặt, hoặc hàng bị hư hỏng trong quá trình đổi hàng có quyền khiếu nại.
Khách hàng có thể khiếu nại theo số điện thoại in trên hóa đơn dán bên ngoài gói hàng
Hoặc vào onpoten.com để khiếu nại
Khách hàng không được phép trả lại hoặc đổi hàng với lý do không thích hàng bằng giác quan của mình.
Khi xác nhận khiếu nại là đúng, chúng tôi sẽ tiến hành trả lại sản phẩm; hoặc hoàn tiền nếu người mua không đồng ý đổi sản phẩm
Thời gian hoàn tiền là 24 giờ kể từ ngày xác nhận khiếu nại của khách hàng là chính xác.
Bảo hiểm
Với những sản phẩm có bảo hành. Nhà cung cấp sẽ cung cấp phiếu bảo hành. Và sẽ tiến hành bảo hành cho khách hàng nếu có hư hỏng trong quá trình sử dụng.
Lưu ý: thiệt hại phải đến từ chất lượng sản phẩm. Tức là thiệt hại được xác nhận mà không có sự tác động hay can thiệp từ bên ngoài
Một số sản phẩm như hàng điện tử, công nghệ thông tin đều có đại lý bảo hành khắp các tỉnh thành.
Tuy nhiên, có một số sản phẩm người mua cần gửi đến nhà cung cấp để bảo hành.
Thời gian bảo hành: tùy thuộc vào đặc điểm của từng loại hàng hóa nhưng không quá 1 tháng. Trong vòng 1 tháng, nhà cung cấp phải cung cấp thông tin bảo hành cho người mua. Trường hợp vấn đề bảo hành không thể giải quyết được. Nhà cung cấp phải trả lại cái mới tương ứng cho người mua