Chúng ta là ai ?
Chúng tôi là sàn thương mại điện tử kết hợp cho phép khách hàng đăng tin rao vặt, website của chúng tôi tên là   https://dichvugialai.io. Chúng tôi là trung gian giúp kết nối người muốn mua hàng và người muốn bán hàng. Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật Thông tin của bạn (người bán và người mua) bao gồm: tên, địa chỉ, địa chỉ email được chúng tôi bảo mật tuyệt đối.
Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên thứ 3.
Hoặc chúng tôi sẽ ngăn chặn bên thứ 3 truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân nào được thu thập và tại sao? Bình luận Khi một khách truy cập để lại một bình luận trên trang web,
chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu nhận xét và cả địa chỉ IP của khách truy cập
và chuỗi tác nhân người dùng của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.
Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không.
Chính sách quyền riêng tư của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/.
Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai trong bối cảnh bình luận của bạn.
Thư viện
Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ đặt một số cookie để lưu thông tin đăng nhập của bạn và hiển thị các lựa chọn. Thông tin đăng nhập cuối cùng được lưu trong hai ngày và lựa chọn hiển thị gần đây nhất được lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xóa.
Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ bao gồm ID của bài viết bạn đã chỉnh sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.
Nội dung được nhúng từ các trang web khác
Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động giống hệt như khi khách truy cập đã truy cập một trang web khác.
Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi các tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó. được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.
Phân tích Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai? Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?
Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận dạng và chấp nhận bất kỳ nhận xét nào thay vì giữ chúng trong khu vực chờ kiểm duyệt. Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ việc họ không thể thay đổi tên người dùng của mình). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.
Bạn có quyền gì với dữ liệu của mình?
Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn.
Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ lưu giữ cho mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.
Dữ liệu của bạn được gửi đi đâu?
Nhận xét của khách (không phải thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ phát hiện thư rác tự động.
Thông tin liên lạc của bạn
Thông tin thêm
Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn
Quy trình tiết lộ dữ liệu chúng tôi thực hiện
Các bên thứ ba mà chúng tôi nhận dữ liệu từ
Việc xác định và/hoặc thu thập thông tin tự động mà chúng tôi áp dụng cho dữ liệu người dùng
Yêu cầu tiết lộ được quản lý