Combo bộ dụng cụ ke ốp lát gạch men 40 M2: Kìm siết + 200 nêm + 300 ke móc. Ke cân bằng gạch

Combo bộ dụng cụ ke ốp lát gạch men 40 M2: Kìm siết + 200 nêm + 300 ke móc. Ke cân bằng gạch

Report Abuse