Lệnh offet tạo đối tượng hình học song song hoặc đồng tâm

Lệnh offset giúp tạo một đối tượng hình học song song hoặc đồng tâm với đối tượng được chọn ở một khoảng cách xác định.

Lệnh offset có thể dùng phím tắt là phím O trên bàn phím.

Cách sử dụng lệnh offset thông dụng

Nhấn phim tắt O trên bàn phím > nhấn phím sapce > nhập khoảng cách cần offset > nhấn vào đối tượng gốc để offset

Cách sử dụng nâng cao.

Ngoài ra còn co các tham số Through để thao tác liên tục, Erase để xóa đối tượng gốc sau khi offset, hoặc tham số layer để đối tượng mới mang đặc tính layer cũ hoặc layer đang sử dụng

Offset một đối tượng đi qua một điểm được chỉ định.

 1. Click tab Home > Modify > Offset trên menu bar. Tìm . Hoặc trên dòng lệnh Command gõ lệnh offset ( lệnh tắt: O) > Enter.
 2. Nhập T ((Through) > Enter.
 3. Chọn đối tượng để offset.
 4. Chỉ định một điểm mà đối tượng offset sẽ đi qua.
 5. Nhấn ESC hoặc Enter để kết thúc lệnh.

Hướng dẫn sử dụng lệnh offset trong AutoCAD

Tham số Erase: xóa đối tượng gốc sau khi Offset

 1. Click tab Home > Modify > Offset trên menu bar. Tìm   . Hoặc trên dòng lệnh Command gõ lệnh offset ( lệnh tắt: O) > Enter.
 2. Nhập E (Erase) > Enter > Chọn Yes
 3. Chỉ định khoảng cách offset Enter
 4. Chọn đối tượng để offset.
 5. Chỉ định một điểm để xác định hướng offset.
 6. Nhấn ESC hoặc Enter để kết thúc lệnh.

Tham số Layer: đối tượng offset được tạo trên layer hiện tại hay layer của đối tượng gốc.

 1. Click tab Home > Modify > Offset trên menu bar. Tìm   . Hoặc trên dòng lệnh Command gõ lệnh offset ( lệnh tắt: O) > Enter.
 2. Nhập L (Layer) > Enter > Chọn Current (tạo trên layer hiện tại) hoặc Source (tạo trên layer đối tượng gốc)
 3. Chỉ định khoảng cách offset Enter
 4. Chọn đối tượng để offset.
 5. Chỉ định một điểm để xác định hướng offset.
 6. Nhấn ESC hoặc Enter để kết thúc lệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *