Lệnh nhân bản đối tượng Array

Lệnh nhân bảng đối tượng Array

Lệnh nhân bảng đối tượng Array giúp nhân bảng lên nhiều đối tượng, có phím tắt là Ar

Cách gọi lệnh nhân bảng array

Cách 1: chọn lệnh theo hình bên dưới

Cách 2: nhập lệnh Ar bấm space hoặc Enter

Hướng dẫn thao tác lệnh Array

Bước 1: Nhập lệnh Ar và bấm enter hoặc space

Chọn đối tượng và bấm lại sapce hoặc enter. Sẽ hiện ra bảng bên dưới

Chúng ta có 3 lựa chọn như sau:

1. rectanguar để nhân bảng đối tượng thành các hàng và các cột ( sau đó chúng ta có thể chỉnh số lượng cột, hàng và khoảng cách giữa các đối tượng trên tab)

2. Path để nhân bảng đối tượng theo một đường dẫn vẽ trước, trong lựa chọn này chúng ta sẽ phải chọn lại đường dẫn ( sau đó chúng ta có thể chỉnh số lượng cột, hàng và khoảng cách giữa các đối tượng trên tab)

2. Polar  để nhân bảng đối tượng theo một vòng tròn có tâm, ở lựa chọn này chúng ta phải chọn tâm để nhân bảng ( sau đó chúng ta có thể chỉnh số lượng cột, hàng và khoảng cách giữa các đối tượng trên tab)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *