Cách sử dụng lệnh HATCH

Lệnh Hatch trong Autocad

Là lệnh để mô phỏng vật liệu của đối tượng

Cách sử dụng lệnh Hatch

Bấm phím H > Enter hoặc phím Space

Sau khi đã hatch xong, các bạn có thể hiệu chỉnh cho vùng hatch bằng cách nhấp vào vùng hatch và chỉnh sửa theo bảng trên

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím space


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *