Lệnh gán thuộc tính Ma-MATCHPROP

Tầm quan trọng của lệnh Lệnh gán thuộc tính Ma (MATCHPROP) trong Autocad

Là cách nhanh nhất để đối tượng B mang đầy đủ thuộc tính của đối tượng A.

Cách sử dụng lệnh Ma (MATCHPROP)

Bước 1: Bấm phím MA —-> bấm phím ” cách” tức phím space

Bước 2: click vào điểm đối tượng gốc , sau đó click vào đối tượng cần gán thuộc tính và bấm space

Hình phim họa phím ” cách” — tức phím space

Lưu ý:

để quay trở lại lệnh vừa vẽ xong, bạn có thể  bấm phím ” cách” tức phím spaceTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *