Các lệnh cơ bản để dựng hình trong Autocad

I/ Các lệnh cơ bản để dựng hình

Chức năng Tên lệnh Phím tắt trên bàn phím Cách thao tác
Vẽ đường thẳng Line l Bấm phím L, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, kéo rê chuột nhập khoảng cách cần vẽ--> bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ các đường thẳng nối tiếp nhau polyline pl Bấm phím PL, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, kéo rê chuột nhập khoảng cách cần vẽ--> bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ hình chữ nhật rectang rec Nhập lệnh REC, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, kéo rê chuột nhập khoảng cách cần vẽ ( ví dụ: 200,300 cho ra hình chữ nhật rộng 200 dài 300)--> bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ đường tròn circle c Bấm phím C, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, kéo rê chuột nhập khoảng cách cần vẽ--> bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ điểm point po Bấm phím C, bấm dấu cách-> click chuột trái vào điểm cần vẽ.
Vẽ đa giác điều polygon pol Nhập lệnh pol, bấm dấu cách-> nhập số cạnh đa giác cần vẽ -> nhấp vào điểm bất kỳ để chọn tâm . Sau đó có hai lựa chọn: chọn I để nhập bán kính từ tâm đến đỉnh. Hoặc chọn C để nhập bán kính đường tròn ngoại tiếp hoặc nội tiếp
Vẽ hình elip ellipse el Nhập lệnh el, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, kéo rê chuột theo trục X hoặc Y nhập bán kính cần vẽ-->nhấp bán kính cạnh còn lại bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ cung tròn arc A Nhập lệnh A, bấm dấu cách-> pick vào điểm bắt đầu, nhấp để xác định điểm bắt đầu, nhấp lần 2 để xác định điểm thứ 2, nhấp lần 3 để xác định điểm kết thúc--> bấm phím cách ( sapce) để kết thúc.
Vẽ các đường thẳng song song mline ml
Chức năng Tên lệnh Phím tắt trên bàn phím Cách thao tác
Quản lý và hiệu chỉnh layer layer la Từ bảng này có thể đặt tên cho nét vẽ, cài đặt màu sắc ,độ dày nét vẽ, kiểu nét vẽ…
Quản lý và hiệu chỉnh kích thước Demention d Bấm phím d, bấm dấu cách->từ bảng hiện ra có thể hiệu chỉnh kích thước như: chiều cao kích thước, kiểu kích thước, tỉ lệ kích thước cho bảng vẽ (1/100; 1/50….)
cài đặt kiểu chữ style st Nhập lệnh st, bấm dấu cách-> từ bảng hiện ra có thể điều chỉnh kiểu font, chiều cao…
lệnh viết chữ text t Bấm phím t, bấm dấu cách-> pick vào điểm cần viết chữ để bắt đầu soạn văn bản
lệnh sao chép đối tượng coppy co Bấm phím C, bấm dấu cách-> click chuột trái vào đối tượng cần coppy--> rê chuột đến vị trí đặt điểm coppy--> bấm chuột trái để hoàn thành--> bấm dấu cách để kết thúc lệnh
Lệnh di chuyển mover m Nhập lệnh M, bấm dấu cách-> Chọn đối tượng cần di chuyển, bấm nút cách, kéo đối tượng cần di chuyển, click chuột trái để kết thúc.
Lệnh đối xứng mirro mi Nhập lệnh mi, bấm dấu cách-> chọn đối tượng cần di chuyển, bấm nút cách, sau đó click chuột trái vào một điểm và kéo chuột tạo thành 1 trục cần đối xứng, bấm nút cách để hoàn thành.
Cắt các đoạn thẳng giao nhau trim tr Nhập lệnh tr, bấm dấu cách hai lần-> pick vào đoạn cần xóa
kéo dài đoạn thẳng có đối tượng chắn phía trước extend ex Nhập lệnh ex, bấm dấu cách-> pick vào đoạn thẳng cần kéo dài
Chức năng Tên lệnh Phím tắt trên bàn phím Cách thao tác
gán thuộc tính của đối tượng này cho đối tượng kia. matchprop ma Nhập lệnh ma, bấm dấu cách-> chọn đối tượng bị sao chép thuộc tính, sau đó click vào đối tượng dược gán thuộc tính, bấm phím cách để thoát lệnh
Lệnh xoay đối tượng Demention d Bấm phím d, bấm dấu cách->từ bảng hiện ra có thể hiệu chỉnh kích thước như: chiều cao kích thước, kiểu kích thước, tỉ lệ kích thước cho bảng vẽ (1/100; 1/50….)
cài đặt kiểu chữ rorate ro Nhập lệnh ro bấm dấu cách-> chọn đối tượng cần xoay, click 1 điểm làm tâm để xoay -> tiến hành xoay hình, có thể nhập góc xoay để xoay góc định trước
kéo giãn 1 đối tượng stretch s Bấm phím s, bấm dấu cách-> chọn vị trí cần kéo giãn, tiến hành kéo giãn đối tượng
lệnh phóng to thu nhỏ đối tượng scale sc Bấm phím sc, bấm dấu cách-> click chuột trái vào đối tượng cần sacle, click vào 1 điểm làm tâm, tiến hành phóng to thu nhỏ đối tượng, hoặc nhập tỷ lệ phóng to hoặc thu nhỏ
Lệnh di chuyển mover m Nhập lệnh M, bấm dấu cách-> Chọn đối tượng cần di chuyển, bấm nút cách, kéo đối tượng cần di chuyển, click chuột trái để kết thúc.
Lệnh đối xứng mirro mi Nhập lệnh mi, bấm dấu cách-> chọn đối tượng cần di chuyển, bấm nút cách, sau đó click chuột trái vào một điểm và kéo chuột tạo thành 1 trục cần đối xứng, bấm nút cách để hoàn thành.
Cắt các đoạn thẳng giao nhau trim tr Nhập lệnh tr, bấm dấu cách hai lần-> pick vào đoạn cần xóa
kéo dài đoạn thẳng có đối tượng chắn phía trước extend ex Nhập lệnh ex, bấm dấu cách-> pick vào đoạn thẳng cần kéo dài

Hướng dẫn vẽ lệnh Line dùng để vẽ đoạn thẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *