Các công việc định kỳ về thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện trong năm tài chính

Các công việc định kỳ về thuế mà doanh nghiệp cần thực hiện trong năm tài chính

 

Các công việc thuế định kỳ luôn song hành cùng công ty, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng nắm được rõ về các công việc này.

Trong nội dung bài viết dưới đây, MVA sẽ gửi tới quý bạn đọc tham khảo về Các công việc định kỳ về thuế trong công ty, doanh nghiệp.

Dịch vụ liên quan:
» Chuyên đầu tư mua bán chuyển nhượng doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án, tư vấn đầu tư, đại lý kinh doanh.
» Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán
» Dịch Vụ Luật Doanh Nghiệp
» Bất động sản MVA Land

Các công việc định kỳ chung về thuế của công ty, doanh nghiệp gồm: 

 1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ
 2. Nộp tờ khai thuế GTGT
 3. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân
 4. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý
 5. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân
 6. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp
 7. Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
 8. Khai nộp thuế sử dụng đât nông nghiệp hàng năm
 9. Khai, nộp lệ phí môn bài
 1. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn định kỳ

Hàng quý, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn (tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0))

Hạn cuối nộp các Báo cáo quý cụ thể như sau:

Quý I Quý II Quý III Quý IV
Ngày 30 tháng 04. Ngày 30 tháng 07. Ngày 30 tháng 10. Ngày 30 tháng 01 của năm liền sau.
 1. Nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng

Các doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo Tháng hoặc theo Quý.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống là đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Các doanh nghiệp không thuộc đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì thực hiện kê khai theo tháng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định mình thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

Đặc biệt, doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Khai thuế GTGT theo Tháng Khai thuế GTGT theo Quý
Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.
 1. Nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân theo Tháng hoặc theo Quý. Nếu trong tháng (nếu khai theo tháng) hoặc quý (nếu khai theo quý) không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng hoặc quý đó.

Hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

Khai thuế theo tháng Khai thuế theo quý
Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo.
 1. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Hàng quý, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý đó, chậm nhất là vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm nay để xác định.

Đối với những doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật (như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các trường hợp khác theo quy định) thì căn cứ vào báo cáo tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế để xác định số thuế cần tạm nộp.

 1. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập cá nhân

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

 1. Quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

Chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Xem chi tiết hồ sơ quyết toán thuế năm đối với thuế thu nhập doanh nghiệp tại đây.

 1. Khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư thì có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

Hàng năm, doanh nghiệp không phải thực hiện khai lại nếu không có sự thay đổi về người nộp thuế và các yếu tố dẫn đến thay đổi số thuế phải nộp.

Doanh nghiệp nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của năm làm 2 kỳ, với thời hạn như sau:

Kỳ thứ Nhất Kỳ thứ Hai
Chậm nhất là ngày 31 tháng 5.. Chậm nhất là ngày 31 tháng 10.
 1. Khai, nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp hàng năm

Doanh nghiệp sử dụng đất nông nghiệp thì có trách nhiệm tự xác định và nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Trường hợp Thời hạn nộp
Đất nông nghiệp. Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
Đất nông nghiệp cho diện tích trồng cây lâu năm thu hoạch một lần. Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày khai thác sản lượng thu hoạch.
Có phát sinh tăng, giảm diện tích chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh tăng, giảm diện tích đất.

Trường hợp được miễn hoặc giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cùng giấy tờ liên quan đến việc xác định miễn thuế, giảm thuế của năm đầu tiên và năm tiếp theo năm hết thời hạn miễn thuế, giảm thuế.

 1. Khai, nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí môn bài khi mới ra hoạt động kinh doanh cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh; thì, doanh nghiệp thực hiện khai, nộp lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp có Đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh; thì, các Đơn vị phụ thuộc đó tự khai, nộp lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.

Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động, kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

 

MVA Việt Nam – Thành Công Đến Từ Sự Khác Biệt

 

Phu00149 (1)
MVA Việt Nam là công ty hàng đầu trong Mua Bán Doanh Nghiệp, Dịch Vụ Kế Toán, Kiểm Toán, Luật Doanh Nghiệp. Điểm đến đáng tin cậy của Quý Doanh Nghiệp.

 

Liên hệ ngay:
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN MVA VIỆT NAM
🏠 LK3 – 04, Khu đô thị Lộc Ninh, TT. Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội
📩 Email: dungtq.mva@gmail.com
☎: 024.7109.7766
📞 : 0981.350.666
Website: http://mva.vn

 

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *